Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a allar.

allar, -rs
(Aglutinació de la a de l’artícul femení la davant de llar: la llar > l’allar.)
s. m. o f. dialect. V. llar.
allar, -rs
(Format sobre all.)
s. m. Terreny o camp plantat d’alls.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: halar i alar.