Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a allà.

allà
(Del llatí ĭllāc, mat. sign.)
adv. Per aquell o en aquell lloc. Indica un lloc no massa determinat: Allà per la montanya s’ha perdut un chiquet. // Allà dalt, en un lloc més alt. // Allà baix, en un lloc més baix. // Allà fòra, en l’exterior del lloc des d’a on se parla. // Allà dins, ben a l’interior. // Ací i allà o per ací i per allà, per totes bandes: Ací i allà trobàvem esclatasancs. // Allà dellà, a l’atra banda, més allà. // També s’aplica per extensió al temps i indica un temps pròxim a una hora o data: Allà per Nadal allarga el dia. Allà a les dos dinarem. // En l’atre món. / Estar més allà que ací, loc. coloq. Estar més mort o en l’atre món que viu o en este món. // Allà quan Deu vol o quan Deu te mana, loc. coloq. En un moment indeterminat, quan manco te gires o t’ho esperes, molt de tart en tart. // Allà a on brama la tonyina o allà a on Nostre Senyor o Crist pergué el barret o les espardenyes, loc. coloq. Molt llunt. // Allà va, Interjecció que s’exclama quan se llança o s’enrefila alguna cosa. // Allà vaig que m’endoblegue o allà vaig, si no caic, loc. coloq. Indica que u acodix rapidíssimament a un lloc quan és cridat o quan té molt d’interés en anar. // Parlar allà va, loc. coloq. Parlar sense solta ni volta, a la babalà, irreflexivament. // Fer les coses allà va, loc. coloq. Fer les coses arreu, a la babalà, sense mirament. // Allà vas cabaç, loc. coloq. Dir o fer les coses sense reflexió o mirament.
ref. Allà nos vorem les cares.