Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a a priori.

a priori
loc. adv. llat. Ans d’examinar l’assunt a tractar. // Pel procediment de la causa a l’efecte.