Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a a fortiori.

a fortiori
loc. adv. llat. En més raó o en major raó.