Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a Alà.

Alà
s. m. En l’Islam, nom donat a Deu. Alà és, segons l’Alcorà, el creador de totes les coses. // Nom propi d’home.
alà, -ans
(Possiblement del llatí alapa, colp, o alipes, alat. També podria ser de l’àrap dauleb, roda de regar.)
s. m. ant. Ala de molí fariner, post corba o caixonet de la roda del molí que entra en contacte en el fluït d’aigua i fa rodar la mola.
alà, -ana, -ans, -anes
(Del llatí alānus, mat. sign.)
s. m. Individu membre d’u dels pobles germànics que invadí l’imperi romà establint-se en el sigle V en la Península Ibèrica. // Gos alà, gos de presa gran i fort, resultat del creuament d’un dogo i un llebrer.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ¡hala!, allà, -alla, -all, ¡ala! i ala.