Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a -all.

-all, -lla, -lls, -lles
(Del sufix llatí -acŭlus.)
suf. Sufix d’orige llatí en valor diminutiu o reiteratiu que forma substantius o adjectius, com ara: abrigall, escarball, menudalles, aceball, contalla, raspall, aveall, rondalla...