Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a dolent.

dolent, -ta, -ts, -tes
(Del llatí dolens, -entis, que té dolor.)
adj. m. desus. i dialect. Malalt. // Que manifesta dolor, dolorós: Demanava ajuda en una veu dolenta. // ant. Carent de bondat moral, roïn. // ant. Que no és bona calitat.
observ. Hui es tracta d’una forma en desús o arcaica en totes les seues accepcions.
ref. Dolent, dolent, pero va cara al vent.
  • dolent coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.