Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a bollitori.

bollitori, -is
s. m. inus. Conjunt de coses bollides per a menjar. // dialect. Bollit, conjunt de diferents vegetals bollits. // Plat típic del sur valencià fet a base d’un bollit d’abadejo o bacallar, nyores, clavellets, ceba, oli i finalment creïlles; també se li dona el nom de bacallar bollit.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.